Hem

I Guds, Den Nåderikes, Den Bamhärtiges namn.

Betraktandet av skuggor/The study of shadows såg samtiden, vår egen ofullkomlighet, löven som rörde sig i vinden, de allt ödsligare godisautomatstäderna, politiken, traditionen – dessa sammanstörtande torn. Vi sökte efter ett nytt sätt att tala, ointresserade av att ta del i motsättningar som bara kommer att leda oss alla, tillsammans, ut i en öken av radioaktiv aska.

Vi såg skuggorna förändras, töjas ut – vid zenit försvann de in under föremålen som kastat dem – liksom vi en gång kommer att återvända till Skaparen. Tänkte oss jaget som skugga, utkastad och flyktig. Tänkte oss språket som skugga, eller som ett landskap alltmer hemsökt av skuggor.

Studiet av skuggor har alltid varit en form av tillbedjan. Vi som skriver på Betraktandet av skuggor/The study of shadows är praktiserande muslimer och de texter vi skriver är en del av vår praktik, vårt försök att nå Hem. Vi skriver på svenska och engelska: poesi, essäer och fragment, samt översättningar av traditionella muslimska dikter och texter. Vår vision för Betraktandet av skuggor är ett samtal om oss själva som människor på hemväg, som muslimer, utkastade i tillvaron, underkastade Gud, för oss själva, av oss själva, bortom det maniska tvånget Att Alltid Svara Makten. Och det är omöjligt att veta vilken bön som bör utföras

utan att betrakta skuggorna.


“Har du inte sett hur Gud låter skuggan förlängas? Om Han hade velat kunde Han ha låtit den stå stilla. Men Vi har bestämt att solen skall visa den dess väg, och till sist griper Vi den och drar den till Oss steg för steg.”

Koranen, Sura 25


cropped-b1f64d9957160d5baff4e53fb103f196.jpgTexterna på Betraktandet av skuggor/ the study of shadows är ordnade efter det sätt på vilket ljusets växande och avtagande strukturerar Hågkomsten och Bönen:

Under fliken Gryning återfinns det tidiga ljuset: översättningar och nytolkningar av traditionella muslimska texter.

Texterna under Zenit arbetar med ett skugglöst (och alltså kanske i någon mening tvådimensionellt) landskap: brev, journalistiska eller akademiska texter, en del andra prosatexter, i några fall debattartiklar, essäer.

Under fliken Eftermiddag: texter genomströmmade av tid – namnet på dagens tredje bön, Al-‘Asr, kan översättas både som “eftermiddagen” och som “den flyende tiden” – fragment, dagboksanteckningar, dödsmärkta texter, hybrider mellan essäer och poesi.

Kvällens texter liknar kvällsljusets sätt att belysa enstaka föremål och låta andra försjunka helt i skugga: här finns främst mer renodlad poesi.

Natten, slutligen, rymmer drömmarna: experiment med andra medier än text.

Leave a Reply