Al-Burda – Anteckningar

I min översättning av Manteldikten har jag utgått ifrån två engelska översättningar: dels en gjord av Shaikh Faizullah Bhai, B.A., från universitetet i Bombay, och dels en gjord av den sydafrikanske sufipoeten Jamaadul-Oola. Ovärderlig hjälp har också kommit från Shaikh Ibrahim Osi Efas föreläsningsserie om dikten.

Jag har i första hand försökt bevara var jag har uppfattat som diktens kärna – de poetiska bilder som al-Busiri gör bruk av för att förmedla sin visdom, kärlek till och djupa kunskap om Profeten ﷺ. Bara i andra hand har jag arbetat med att göra dikten sångbar med hjälp av meter och rim.

befba120f19a91ddf39a8718c5c783c4

Vid flera tillfällen har jag tillåtit mig själv att kasta om en rad eller två, eller att – kanske likt koranrecitatören som grips av en viss fras – upprepa en rad eller ett ord som egentligen inte upprepas i originaltexten.

Vid ett par tillfällen har jag infogat information som i strikt mening hör hemma i fotnoter i själva diktens flöde, då jag bedömt dels att dikten annars skulle bli mycket svårbegriplig för samtida, svenska läsare, och dels att det har varit möjligt att göra utan att kompromissa med diktens poetiska lyskraft. Exempelvis nämner aldrig al-Busiri att “de som slog läger vid Dhu-Salam” befann sig halvvägs till Medina, vilket jag gör i min översättning – en läsare i den medeltida arabiska världen torde ha vetat var Dhu-Salam (och Khazimah och berget Izam) låg, och förstått syftningarna, som alla pekar mot Profetens ﷺ grav. Ytterst få i dagens Sverige kan väl (dessvärre) däremot förväntas drabbas på något som helst känslomässigt sätt av att höra dessa namn. Detsamma gäller det faktum att sjön Sawa vattnade tempelträdgårdarna i Persien, och en del liknande detaljer.

Jag har valt att helt frångå diktens indelning i jämna, rimmade verser, och istället klätt dikten i en friare rimdräkt – ett avkall på kristallisk form för att försöka levandegöra dess lysande inre.

Refrängen – bönen om fred och välsignelser över Profeten ﷺ, som när dikten sjungs upprepas mellan varje vers – har jag placerat i slutet och/ eller början av varje kapitel.

Må Gud välsigna Imam al-Busiri tusenfalt.

Må Gud sända ändlös fred och ändlösa välsignelser över vår älskade Profet ﷺ.

.

Al-Burda – Första sången

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s