Al-Burda – Tredje sången

7770030-Desert-Rain-0

.

Gud vår beskyddare

sänd ner välsignelser

och ändlös fred

över din älskade

det bästa av skapelsen

.

Jag svek hans exempel

Han som stod upp i natten

tills fötterna svällde

med bönens ljus

blixtrande vitt mellan läppar

som ingenting ätit

.

Bunden mot magen

bar han en sten

emot hungern

en kall och grov sten mot

hans dyrbara hud

.

Hans fattigdom var

majestätisk

.

Det guld som det sägs

att förälskade berg

lät välla fram kring hans steg

fick honom aldrig

att böja sig ner

.

Hans mod tilllät inget

att fästa hans själ

vid all denna sand

som blåser i vinden

vid denna värld

som ej skulle funnits

av Gud manad fram

ur ingenting

om inte för

Muhammeds skull

.

Må Guds fred

och välsignelser

vara med honom

.

En lärare åt

två slags varelser

jinner och mänsklighet

.

Två slags skapelser

.

Vår profet

som befallde, förbjöd

ingen gav som han

ett nej eller ja

.

Guds älskade, vi ber om hans bön

på Skräckens och Tumultets Dag

.

Han samlar till Gud, klamra dig fast

vid det rep

som aldrig går av

.

Ingen profet når hans närhet

i skönhet, moral

kärlek och kunskap

.

De var öppna munnar

i hans lysande regn

handfullar vatten

ur hans ocean

.

och har stannat nu, på utmätta platser

okunniga

om de avlägsna ting

som han såg helt klart

.

Han är

perfektionens spets

i det inre och yttre

är han fulländad

.

Den som skapelsens Skapare

har valt att älska

.

Ojämförbar

Hans utmärkthets

klara juvel

är odelbar

.

Undvik vad kristna gjort

mot sin profet

men smycka sen honom

med var egenskap

som är värdig och hög

han förblir större, lärdare

bättre och ädlare

än vad en mun kan

utsäga

.

Han är Guds

Budbärare

.

Rasoul Allah

.

Om hans mirakel i sanning

hade uttryckt hans rang

hade blotta nämnandet

utav hans namn

väckt vittrande benflisor

till liv

.

Den lära han gav oss

förvirrar oss inte

men orden kan inte nog ära

perfektionen hos hans inre världar

om vi så ser dem på håll

eller nära

.

Han liknar en sol, på en gång

avlägsen pärla

och mullrande, bländade stjärna

.

Men vi talar som när man

tyder en dröm

när vi talar om honom

Vi mumlar

ur sömnen

.

Den yttersta gränsen

av vad vi kan ana

är detta: att han var

mänsklig, som vi, och bäst

av allt skapat

.

Ett återsken bara

är tecknen som visats

av profeternas

övriga skaror: om han är solen,

då var de stjärnor

i avgrunden

hos hans frånvaro

.

En enda gryning

belyste hela vår jord

.

Hans ljuva materia bar

hans själsstyrkas

smycken

.

han var vacker och god

en blomma av mysk

upplyft

som månens

lysande klot

.

han flödar som havet

över av gåvor

.

tålmodig som

de flyende åren

.

Då han var insvept i stor värdighet

tycktes han även i djup ensamhet

stå omgiven av

en anhängarskara

.

En väldig armé

.

Ett pärlemorradband

rann ur hans mun

när han log

eller började tala

.

Ingen parfym doftar så gott

som den jord som nu tillåts

omsluta hans kropp

.

må den få välgång och lycka

som får snudda sånt stoft

med kyssar

.

Gud vår beskyddare

sänd ner välsignelser

och ändlös fred

över din älskade

det bästa av skapelsen

.

.

.

Om Al-Burda

Om översättningen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s