Al-Burda – Inledning

Prophets mosque curtains4

Qaṣīdat al-Burda, Manteldikten, är ett sångbart ode som prisar profeten Muhammed ﷺ. Dikten skrevs av Imam al-Busiri i tolvhundratalets Egypten och dess egentliga – kanske mycket vackrare – titel är:

al-Kawākib ad-Durrīya fī Madḥ Khayr al-Barīya

(De himmelska ljus som prisar det bästa av skapelsen).

Jag kom i kontakt med dikten via en serie föreläsningar som shaikh Ibrahim Osi Efa höll. Jag beslöt mig för att försöka översätta den som en privat litterär och andlig övning. Tog för vana att arbeta i gryningen, efter morgonbönen som jag vid den tiden bad innan jag gick och la mig – under några veckor var jag – i brist på ett bättre ord – besatt. Satt insvept i min egen mantel – en stor sjal, i själva verket – och lyssnade, parallellt med  översättningsarbetet, på den eminente shaikh Osi Efas kommentar kring dikten. Dikten är fortfarande, för mig, starkt förknippad med just gryningen, med tiden när de sista stjärnorna försvinner i morgonljuset över östra Göteborg.

Vid diktens färdigställande lär Imam al-Busri, som var förlamad i halva kroppen efter en stroke och sängbunden, ha mött Profeten ﷺ i en dröm. Han reciterade dikten för honom, varpå Profeten ﷺ la sin mantel över hans axlar. När han vaknade var han botad från förlamningen. Reste sig upp och gick ut i Alexandria.

Dikten blev känd som Qaṣīdat al-Burda, Manteldikten.

Al-Burda består av etthundra sextio verser som i sin tur är indelade i tio kapitel. Verserna rimmar med varandra – varje vers slutar med den arabiska bokstaven mim. Stilen kallas för mimiya. Mellan varje verspar refrängen: “Gud vår beskyddare, sänd ner välsignelser och ändlös fred över din älskade, det bästa av skapelsen.”

Jag väljer att publicera delar av mitt arbete här på Betraktandet av skuggor inte för att göra anspråk på att presentera en uttömmande och korrekt översättning utan för att ge svenskspråkiga muslimer en möjlighet att kanske ana något av majestätet i en av islams stora litterära skatter, en skatt som dessutom är ytterst levande i samtiden: den memoreras och reciteras ju dagligen av muslimer.

Jag rekommenderar varm Ibrahim Osi Efas föreläsningsserie om al-Burda, The mantle of prophecy.

För några ytterliga noter och tankar kring översättningen, som till slut kanske snarare bör benämnas en omdiktning eller nytolkning än en regelrätt översättning:

Al-Burda – Om översättningen

Al-Burda – Första sången

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s